linia

NASZA MISJA

Naszą misją jest świadczenie usług związanych z projektowaniem i tworzeniem stron internetowych zgodnie z wymaganiami formalnymi oraz potrzebami komunikacyjnymi naszych klientów. Zależy nam na kształtowaniu nowych obszarów w globalnej przestrzeni internetu odpowiadających indywidualnej, zbiorowej bądź organizacyjnej tożsamości. Staramy się w sposób właściwy wyartykułować tę tożsamość, komunikując ją za pośrednictwem starannie dobranych znaków i symboli oraz ich odpowiedniej konfiguracji.

NASZA WIZJA

Chcemy trwale uczestniczyć w procesie kształtowania cyfrowej sfery publicznej. Pragniemy przede wszystkim wspierać działalność małych, jednoosobowych firm, ludzi z pasją, kół zainteresowań oraz klubów członkowskich. Zależy nam na tym, aby poprzez wykorzystywanie środków i narzędzi technologii informacyjnej oraz potencjału cyfrowych form przekazu komunikować „małe” inicjatywy szerokiemu odbiorcy w sposób przystępny i interesujący.

NASZE CELE

Naszym głównym celem jest wspieranie „małych” inicjatyw poprzez konkurencyjność cen przy wysokiej jakości świadczonych usług. Jesteśmy otwarci na nawiązywanie współpracy, wymianę doświadczeń i realizację wspólnych projektów z freelancerami podobnymi do nas. Stawiamy na ciągły i systematyczny rozwój wiedzy na temat nowoczesnych środków i narzędzi technologii cyfrowej

COPYRIGHT GEEKON DESIGN SINCE
© 2013

CSS3 Styling Validated
HTML5 Semantics Validated